Lokalizacja i dojazd

GIM znajduje się w północno-wschodniej Polsce w Bałdach niedaleko Butryn. Istotną zaletą takiej lokalizacji jest umiejscowienie w samym sercu regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Lokalizacja i dojazd

Nasze współrzędne geograficzne to: 53.57'70"N, 20.60'65"E Uwaga! Systemy nawigacyjne w regionie prowadzą błędną drogą przez las - zalecamy ustawienie nawigacji na miejscowość Butryny.

Orientację w promieniu 50 km. ułatwiają tablice informacyjne umieszczone na większości skrzyżowań dróg regionu.
Z kierunku Warszawy zalecamy dojazd przez Nidzicę - drogą krajową nr 7, w Nidzicy zjazd na drogę 545 w kierunku na Szczytno, a kilka km za Nidzicą w Napiwodzie zjazd na Jabłonkę/Czarny Piec. Tam też należy skręcić w lewo na drogę 58 na Olsztyn.

Przed Zgniłochą zjazd w prawo na drogę 598 na Nową Kaletkę, a w Butrynach na 41 kilometrze od Nidzicy zjazd w prawo na Bałdy.